پروژهای تمام شده مهندسین مشاور راهبران نقشه برداری جنوب:

ردیف شرح کار محل اجرا کارفرما تاریخ شروع کار تاریخ خاتمه کار
۱ تهیه نقشه توپوگرافی از محل زمین پایانه جدید بار بندرعباس با مقیاس ۱/۵۰۰به مساحت ۱۵۰ هکتار بندرعباس شرکت عمران خلیج فارس بندر ۸۶/۱۰/۲۱ ۸۶/۱۲/۲۱
۲ تهیه نقشه مسطحاتی(کاداسترشهری ) روستای جمال احمد به مقیاس ۱/۵۰۰ بندرعباس-جمال احمد کارشناسان رسمی دادگستری- آقایان مهندس: مهران صفا- محمد قائدی ۸۶/۱۰/۲۷ ۸۶/۱۱/۲۷
۳ تهیه نقشه توپوگرافی محل پل لاتیدان با مقیاس ۱/۲۰۰ به مساحت تقریبی ۳۰ هکتار خمیر سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان هرمزگان ۸۷/۰۲/۱۵ ۸۷/۰۳/۳۰
۴ تهیه نقشه توپوگرافی زمین دانشکده کشاورزی میناب با مقیاس ۱/۵۰۰ میناب دانشگاه هرمزگان ۸۷/۰۳/۰۴ ۸۷/۰۴/۰۴
۵ نقشه برداری ثبتی روستای دهنو منوجان منوجان بنیاد مسکن شهرستان کهنوج ۸۷/۱۱/۲۷ ۸۸/۰۲/۲۷
۶ تهیه نقشه ازبیلت شهرک الهیه دیداس با مقیاس ۱/۵۰۰ و مساحت تقریبی ۸۰ هکتار بندرعباس شرکت دیداس ۸۷/۰۱/۱۸ ۸۷/۰۲/۱۸
۷ نقشه برداری و طراحی بلوار ۴۵ متری هشتبندی به طول۵/۳ کیلومتر هشتبندی شهرداری هشتبندی ۸۷/۰۶/۱۲ ۸۷/۰۸/۱۲
۸ نقشه برداری و طراحی باند دوم بلوار آل محمد میناب میناب شهرداری میناب ۸۷/۰۲/۰۱ ۸۷/۰۴/۰۱
۹ نقشه برداری و طراحی راه دسترسی به بام میناب میناب شهرداری میناب ۸۷/۰۳/۰۲ ۸۷/۰۵/۰۲
۱۰ تهیه نقشه توپوگرافی محدوده بازار روز بندر عباس بندرعباس شرکت ساباط ۸۷/۰۴/۱۵ ۸۷/۰۵/۱۵
۱۲ تهیه نقشه توپوگرافی از محدوده تغذیه مصنوعی دشت ایسین به مساحت تقریبی 60 هکتار وتهیه پروفیل طولی و عرضی و محاسبه حجم عملیات خاکی از مسیر کانال در حال احداث به طول 3 کیلومتر بندرعباس-ایسین شرکت کاوان کارا ۱۳۸۷/۰۸/۰۱ ۱۳۸۷/۱۰/۰۱
۱۳ میخکوبی و پیاده کردن موقعیت تیر برق های شهرک صنعتی خلیج فارس بندرعباس شرکت مشایع ۱۳۸۸/۰۷/۲۷ ۱۳۸۸/۱۲/۲۸
۱۴ نقشه برداری و طراحی مسیر خور شهرک المهدی میناب میناب سازمان مسکن و شهرسازی هرمزگان ۱۳۸۸/۱۰/۲۸ ۱۳۸۸/۱۱/۲۸
۱۵ نقشه برداری و تهیه طرح تفکیکی اراضی مورد درخواست مسکن و شهرسازی بندرخمیر بندرخمیر سازمان مسکن و شهرسازی هرمزگان ۱۳۸۹/۰۳/۰۱ ۱۳۸۹/۰۵/۰۱
۱۶ نقشه برداری وطراحی خیابان 20 متری حدفاصل خیابان بسیج تا رسالت بطول تقریبی 4.5 کیلومتر میناب شهرداری میناب ۱۳۸۹/۰۶/۱۲ ۱۳۸۹/۰۷/۱۲
۱۷ تهیه نقشه ازبیلت شبکه آب روستای درگهان جزیره قشم شرکت دال سمنت ۱۳۸۹/۰۷/۰۱ ۱۳۸۹/۰۸/۱۵
۱۸ تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس ۱/۵۰۰ از مسیر راه دسترسی به سایت گردشگری ساحل شرقی بندرعباس و تهیه پروفیل طولی وعرضی مسیر ، طراحی خط پروژه و محاسبه حجم عملیات خاکی بندرعباس اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان ۱۳۸۹/۱۰/۲۳ ۱۳۸۹/۱۲/۲۳
۱۹ تهیه نقشه توپوگرافی زمین دانشگاه جامع علمی کاربردی میناب با مقیاس ۱/۵۰۰ میناب دانشگاه جامع علمی کاربردی ۱۳۹۰/۰۳/۰۱ ۱۳۹۰/۰۳/۱۵
۲۰ تهیه آلبوم شناسایی املاک برای شهرهای بستک - پارسیان - بندر لنگه - بندر کنگ شهرهای مورد قرارداد سازمان مسکن و شهرسازی هرمزگان ۱۳۸۷/۰۶/۲۶ ۱۳۸۹/۰۸/۲۶
۲۱ تهیه آلبوم شناسایی املاک برای شهرهای فین - خمیر شهرهای مورد قرارداد سازمان مسکن و شهرسازی هرمزگان ۱۳۸۷/۰۶/۲۶ ۱۳۸۹/۰۸/۲۶
۲۲ تهیه نقشه توپوگرافی اراضی مورد نظر واقع در محدوده زمین لغزش پشت قلعه شهرستان درود با مقیاس ۱/۵۰۰ چارمحال و بختیاری مهندسین مشاور زمین آب پی ۱۳۹۰/۰۱/۲۰ ۱۳۹۰/۰۳/۱۰
۲۳ نقشه برداری معدن تنگ زاغ حاجی آباد شرکت عمران مومان چابهار ۱۳۸۹/۱۲/۲۳ ۱۳۹۰/۰۱/۲۳
۲۴ نقشه برداری و تهیه طرح تفکیکی اراضی مورد نظر در روستای چهچکور بندرعباس اداره کل مسکن و شهرسازی بندرعباس ۱۳۸۹/۱۲/۰۵ ۱۳۸۹/۱۲/۲۵
۲۵ نقشه برداری شهرک اندیشه بندرعباس ومقایسه طرح با وضعیت اجرا شده بندرعباس شهرداری بندرعباس ۱۳۸۹/۱۱/۱۳ ۱۳۸۹/۱۱/۲۷
۲۶ ارائه خدمات نقشه برداری درمرحله آماده سازی زمینهای واقع در شهرک پیامبربه مساحت ۲۰ هکتارو احداث مجموعه مسکونی 256 واحدی و606 واحدی بندرعباس شرکت عمران خلیج فارس بندر ۱۳۸۹/۰۲/۰۱ ۱۳۸۹/۱۲/۲۹
۲۷ تهیه نقشه هیدروگرافی پی پشت قشم قشم - لافت شرکت جهازاقیانوس قشم ۱۳۸۹/۱۲/۰۱ ۱۳۸۹/۱۲/۲۰
۲۸ تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس ۱/۵۰۰ محدوده شهرک شهید چمران به وسعت تقریبی 100 هکتار بندرعباس شرکت تعاونی منطقه یکم نداجا ۱۳۹۰/۰۳/۰۱ ۱۳۹۰/۰۴/۰۱
۲۹ نقشه برداری و تهیه طرح آماده سازی اراضی ویلایی شهر جدید علوی به مساحت 200 هکتار شهر جدید علوی شرکت عمران شهر جدید علوی ۱۳۹۰/۰۴/۲۳ ۱۳۹۰/۰۸/۲۳
۳۰ تهیه نقشه توپوگرافی با مقیاس ۱/۵۰۰ از مسیر دسترسی به آبگرم سياهكش بندرخمير و تهیه پروفیل طولی وعرضی مسیر ، طراحی خط پروژه و محاسبه حجم عملیات خاکی بندرخمير اداره کل میراث فرهنگی صنايع دستي وگردشگری استان هرمزگان ۱۳۹۰/۱۱/۰۳ ۱۳۹۱/۰۱/۲۷
۳۱ ارائه خدمات نقشه برداری در پروژه کانتینری بندر شهید رجایی بندرعباس شرکت دیداس ۱۳۸۹/۰۱/۲۰ ۱۳۹۰/۱۲/۲۸
۳۲ نظارت نقشه برداری بر عملیات اجرایی احداث سالن ورزشی دانشگاه آزاد بندرعباس بندرعباس شرکت فضاکاران صنعت ۱۳۹۰/۰۲/۰۱ ۱۳۹۰/۰۸/۰۱
۳۳ تهیه نقشه وکروکی فضاهای آموزشی مورد نظر سطح استان اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان هرمزگان ۱۳۸۹/۰۶/۰۹ ۱۳۹۰/۰۶/۰۹
۳۴ نظارت و کنترل عملیات خاکی در سایت بنکداران بندعباس- بلوار راه آهن شرکت تعاونی نیک داران کیمیا هرمزگان ۱۳۹۰/۰۷/۰۱ ۱۳۹۰/۱۲/۰۱
۳۵ خدمات نقشه برداری مورد درخواست کارفرما در سطح شهر بندرعباس بندرعباس حوزه معاونت فنی شهرداری بندرعباس ۱۳۹۰/۰۳/۰۱ ۱۳۹۰/۱۲/۲۹
۳۶ تهیه آلبوم شناسایی املاک شهر های سردشت ، گوهران ، زیارتعلی ، رویدر جناح ، کوشکنار شهرهای مورد قرارداد اداره كل راه و شهرسازي استان هرمزگان ۱۳۹۰/۱۰/۰۸ ۱۳۹۱/۰۲/۰۸
۳۷ خدمات نقشه برداری روستاهای استان در سال ۱۳۹۰ بشاگرد-بندرعباس شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان ۱۳۹۰/۰۶/۲۹ ۱۳۹۱/۰۴/۲۹
۳۸ خدمات نقشه برداری روستاهای طرح محرم بندرلنگه (مجتمع بندرشناس-بستانه) بندرلنگه شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان ۱۳۹۰/۱۱/۲۵ ۱۳۹۱/۰۷/۲۵
۳۹ خدمات نقشه برداری مورد درخواست کارفرما در سطح شهر بندرعباس بندرعباس حوزه معاونت فنی شهرداری بندرعباس ۱۳۹۱/۰۱/۰۱ ۱۳۹۱/۱۲/۲۹
۴۰ خدمات نقشه برداری شهر گروك شهرستان سیریک- شهر گروک شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان ۱۳۹۱/۰۱/۲۸ ۱۳۹۱/۰۵/۲۸
۴۱ خدمات نقشه برداری و كاداستر بخشي از مسير خط انتقال شمیل- میناب شهرستان میناب شركت سهامي آب منطقه اي استان هرمزگان ۱۳۹۱/۰۴/۲۶ ۱۳۹۱/۰۶/۲۶
۴۲ تهيه نقشه از بيلت شهرك پيامبر اعظم (ص) بندرعباس اداره كل راه و شهرسازي استان هرمزگان ۱۳۹۱/۱۲/۰۱ ۱۳۹۲/۰۴/۰۱
۴۳ خدمات نقشه برداری روستاهای كلتوئيه كهنوج ،تياب و جائر شهرستان حاجي آباد حاجی آباد شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ ۱۳۹۲/۰۸/۲۶
۴۴ تهيه آلبوم شناسايي املاك شهرهاي قلعه گنج ، كهنوج، رودبار جنوب ، عنبرآباد ودرب بهشت شهرهاي مورد قرارداد اداره كل راه و شهرسازي جنوب استان کرمان (جيرفت) ۱۳۹۱/۰۸/۲۰ ۱۳۹۲/۰۸/۲۰
۴۶ خدمات نقشه برداري در پالايشگاه جزيره قشم جزیره قشم شركت پالايشگاه نفت سروش ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ ۱۳۹۲/۰۹/۱۳
۴۷ خدمات نقشه برداري در اراضی جنوب آزاد راه بندرعباس بندرعباس اداره كل راه و شهرسازي استان هرمزگان ۱۳۹۲/۱۰/۰۴ ۱۳۹۲/۱۲/۰۴
۴۸ نظارت بر عمليات آماده سازي پروژه 77 هكتاري شهرک چمران بندرعباس شركت كهن سراي پارسي ۱۳۹۲/۰۱/۰۱ ۱۳۹۳/۰۱/۳۱
۴۹ خدمات نقشه برداري روستاهاي شهرستان بندرعباس و جاسك در سال 92 بندرعباس- جاسک شركت آب و فاضلاب روستايي استان هرمزگان ۱۳۹۲/۰۷/۲۷ ۱۳۹۳/۰۳/۲۷
۵۰ خدمات مشاوره عامل چهارم نقشه برداري 21 روستاي استان هرمزگان سطح استان بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان هرمزگان ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ ۱۳۹۳/۰۵/۲۱
۵۱ خدمات نقشه برداري در اراضي شهرستان جاسك جاسک اداره كل راه و شهرسازي استان هرمزگان ۱۳۹۳/۰۵/۲۵ ۱۳۹۳/۰۷/۲۵
۵۲ خدمات نقشه برداري طرح آبرساني به كارخانه پرعيارسازي معدن سنگ آهن تنگ زاغ حاجی آباد شركت عمران مومان چابهار ۱۳۹۳/۰۵/۱۲ ۱۳۹۳/۰۶/۱۲
۵۳ خدمات نقشه برداری مجتمع طرح كناره شهرستان ميناب (روستاهاي بندزرك ، كنارترش ، كولغ كاشي ، كرگان ، سيد آباد و ...) میناب شركت آب و فاضلاب روستايي استان هرمزگان ۱۳۹۳/۰۳/۲۵ ۱۳۹۳/۱۱/۲۵
۵۴ تهيه آلبوم شناسايي املاك براي شهرهاي قلعه قاضي ،سندرك،تخت،بيكا،فارغان،هشتبندي، تنب بزرگ ،تنب كوچك شهرهاي مورد قرارداد اداره كل راه و شهرسازي استان هرمزگان ۱۳۹۳/۰۵/۲۰ ۱۳۹۴/۰۵/۲۰
۵۵ خدمات نقشه برداری تهیه آلبوم شناسایی املاک برای شهرهای جیرفت، فاریاب ، نودژ ، جبالبارز شهرهاي مورد قرارداد اداره كل راه و شهرسازي جنوب استان کرمان(جیرفت) ۱۳۹۳/۰۶/۰۱ ۱۳۹۴/۰۶/۰۱
۵۶ خدمات نقشه برداري مجتمع روستايي دهستان كوه شاه و سراه جلالي شهرستان حاجي آباد حاجی آباد شركت آب و فاضلاب روستايي استان هرمزگان ۱۳۹۳/۰۷/۲۸ ۱۳۹۴/۰۳/۲۸
۵۷ خدمات نقشه برداری روستاهای شهرستان بندرخمیر(گوین)-میناب(هشتبندی)- بشاگرد(خمینی شهر) بندرخمیر-میناب- بشاکرد شرکت آب وفاضلاب روستایی هرمزگان ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ ۱۳۹۵/۰۷/۰۴
۵۸ خدمات نقشه برداری قسمتی از اراضی شهرستان جاسک جاسک اداره کل راه وشهرسازی هرمزگان ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ ۱۳۹۵/۰۴/۲۴
۵۹ خدمات نقشه برداری شهر تازیان از توابع شهرستان تازیان بندرعباس- تازیان شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ ۱۳۹۵/۰۳/۱۸
۶۰ خدمات نقشه برداری تهیه آلبوم شناسایی املاک برای شهرهای ایرانشهر و نیکشهر شهرهای مورد قرارداد اداره کل راه وشهرسازی جنوب استان سیستان و بلوچستان ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ ۱۳۹۵/۰۴/۰۲
۶۱ خدمات نقشه برداری تهیه آلبوم شناسایی املاک برای شهر چابهار چابهار اداره کل راه وشهرسازی جنوب استان سیستان وبلوچستان ۱۳۹۴/۰۵/۱۰ ۱۳۹۵/۰۵/۱۰
۶۲ خدمات نقشه برداری برای تهیه نقشه توپوگرافی زمین پارک علم و فناوری استان هرمزگان بندرعباس پارک علم و فناوری استان هرمزگان ۱۳۹۴/۰۹/۰۷ ۱۳۹۴/۱۱/۰۷
۶۳ نقشه برداری روستاهای رمکان ، کاروان ، کوشه وهفت رنگو شهرستان قشم جزیره قشم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان هرمزگان ۱۳۹۷/۰۴/۰۱ ۱۳۹۷/۰۶/۰۱
۶۴ تهیه نقشه ازبیلت شهرکهای صنعتی بستک ، پاررسیان، خلیج فارس ، گمبرون و بندر خمیر استان هرمزگان شرکت شهرکهای صنعتی استان هرمزگان ۱۳۹۶/۱۱/۰۴ ۱۳۹۷/۰۱/۲۴
۶۵ زمين مرجع نمودن پلاكهاي ثبتي شهرهاي مورد قرارداد اداره كل ثبت اسناد و املاك هرمزگان ۱۳۹۶/۰۲/۲۶ ۱۳۹۶/۰۵/۱۶
۶۶ عمليات عكسبرداري هوايي 57 روستاي شهرستان قشم جزیره قشم بنياد مسكن انقلاب اسلامي استان هرمزگان ۱۳۹۶/۰۷/۲۲ ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
۶۷ نقشه برداری جهت بازنگری طرح هادی روستاهای رمکان ، کاروان ،کوشه و هفت رنگو شهرستان قشم جزیره قشم بنیاد مسکن انقلاب استان هرمزگان ۱۳۹۷/۰۳/۳۰ ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
۶۸ تهیه نقشه از بیلت شهرکهای صنعتی رودان ، بندرلنگه ، زرین دشت ، میناب شهرهای مورد قرارداد شرکت شهرکهای صنعتی استان هرمزگان ۱۳۹۷/۰۵/۰۷ ۱۳۹۷/۰۶/۱۸
۶۹ بازشماري و پرونده خواني املاك سازمان ملی زمین و مسکن هرمزگان شهرهاي مورد قرارداد اداره كل راه و شهرسازي استان هرمزگان ۱۳۹۵/۰۸/۰۸ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰
۷۰ برون سپاری تحویل زمین در شهرکهای صنعتی هرمزگان شهرهاي مورد قرارداد شرکت شهرکهای صنعتی استان هرمزگان ۱۳۹۷/۰۵/۱۷ ۱۳۹۷/۱۲/۱۷

کارهای فوق توسط این شرکت انجام شده و طبق درخواست ، قرارداد مربوطه به موقع در اختیار آن شرکت گذارده خواهد شد . کارهایی که با علامت ( * ) مشخص شده ، بصورت دستمزدی بوده و قراردادی بین طرفین منعقد نشده است.